Güncel Ajans

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Seracılık yapmak isteyen kişiler örtü altı tarım için gereken şartları ve örtü altı belgesini merakla araştırmakta. Seracılık işine yatırım yaparak geçimini bu işten kazanmak isteyen üreticiler bankaların düşük faizli seracılık kredisi verip vermediğini araştırıyor. Denizbank, Finansbank gibi belirli bankalar seracılık için kredi vermiş olsa da üreticiler tarafından Ziraat Bankası bir hayli araştırılıyor. Bilindiği gibi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri düşük faizli tarım ve hayvancılık alanlarında kredi imkanı sunuyor. Sera hibe desteği almak isteyen üreticilerde Ziraat Bankasının sunmuş olduğu faizsiz seracılık kredisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ziraat Bankasının sera kredisi şartları nelerdir? Sera hibe desteği başvuruları ne zaman alınıyor? Diğer bankaların 2020 yılı sera kredisi faiz oranları nelerdir? gibi soruların yanıtını ve Ziraat Bankası sera kredisi hesaplama, Sera Kredisi hesaplama 2020, Ziraat Bankası tarımsal kredi faiz oranları, Ziraat Bankası çiftçi kredisi faiz oranları 2020, Ziraat Bankası sübvansiyonlu krediler, Finansbank sera kredisi, Sera hibe desteği 2020 başvuru gibi konular hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Faiz Oranları 2020

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri birlikteliğinde tarım sektöründe birçok üretim konusunda kredi kullandırılmaktadır. 2020 yılı için geçerli olacak olan faiz indirim oranlarıyla beraber 3 Ocak 2020 tarihinde  tarımsal üretim için üretici çiftçilere düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayvancıktan tarıma kadar birçok konunun yer aldığı yönetmelikte girişimcilere ve mevcut işletmesini büyütecek olan üretici çiftçilere düşük faizli kredi sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Böylelikle çiftçiler bitkisel üretim konuları ve hayvansal üretim konularının yer aldığı kararda belirlenen indirim oranıyla” düşük faizli hatta sıfır faizli krediden” faydalanabilecektir. Ocak ayında yürürlüğe giren kararın uygulama esasları ise 25 Mart 2020 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredi kullandırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır. Tüm üretim konuları için gereken şartlar yayımlanan bu tebliğ ile çiftçilere duyuruldu. Ziraat Bankasından sera kredisi kullanacak olan üretici çiftçiler, sıfır faizli sera kredisi kullanabilmesi için gerekli koşullara, sera kredisinde istenen belgeler ve örtüaltı tarım hakkında bilinmesi gereken bilgiye yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Krediler

Ziraat Bankası ve TKK’nın tarımsal üretimde için kullandıracağı düşük faizli tarım kredileri hakkında karar, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir.  Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandıracağı kredilerin başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınmaya devam etmektedir. Bu kredilerden gerçek kişi ya da tüzel kişiler yararlanır. Sunulan bu kredi türlerinin faiz indirim oranları % 25 ve %100 olmaktadır. Sektörler için belirlenen işletme ve yatırım dönemleri faiz indirim oranları ayrı olduğu gibi kredi limitleri farklı olmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılacak olan kredi türleri aşağıda yer almaktadır.

Ziraat Bankası Tarımsal Kredi Faiz Oranları

 • Kontrollü Örtüaltı Tarımı
 • Yem bitkisi üretimi
 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
 • Süs bitkisi üretimi
 • Stratejik bitkisel üretim
 • Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık
 • Geleneksel bitkisel üretim
 • Tarım makineleri
 • Traktör
 • Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı
 • Tarım makineleri parkı
 • Arazi alımı 
 • Lisanslı depoculuk yatırımları
 • ELÜS karşılığı kredi
 • Soğuk hava deposu yatırımları
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi
 • Sözleşmeli üretim
 • Ormancılık

Kontrollü örtü altı tarımı sera kredisi olarak bilinmektedir. Bu kredinin üst limiti ise 25.000.000 TL olmakta, işletme dönemi faiz indirimi %50, yatırım dönemi faiz indirimi ise yine %50 olmaktadır.

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası Sera Kredisi Hesaplama

2020 yılı için sera kredisi için geçerli olan kredi üst limiti 25.000.000 TL’ çıkarılmıştır. Vade sayısı ise en az 5 yıl olarak sunulmaktadır. Kredi faiz oranı ise caride yıllık %10 olmakta. ÇKS belgesi olması halinde %50 faiz desteği ve yıllık %5, aylık ise %0,41 oranında faizli krediden yararlanılabilmektedir. Sera kredisi için gereken tüm şartların sağlanması haline ilave faiz indirimleri de eklenerek Ziraat Bankasından %100 faiz indirimli faizsiz seracılık kredisi kullandırılmaktadır.

Sera Hibe Desteği 2020 Başvuru

Faizsiz sera kredisi çekmek isteyen üretici çiftçiler yönetmelikte yer alan özellikli kriterleri taşıması gerekir. Sera kredisi kullanırken faizsiz olarak yararlanmak için belirlenmiş olan özellikli kriterler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

 1. Jeotermal / Atık enerji kullanımı
 2. Yurt içi sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımı
 3. Organik tarım / iyi tarım uygulamaları
 4. Genç çiftçi / girişimci
 5. Kadın çiftçi / girişimci
 • Yukarıda yer alan özellikli kriteri taşıyan çiftçiler, normal şartlar %50 olan sera kredisi faiz indirimi yerine %100 yani faizsiz krediden faydalanabilecektir. Başvurulacak olan sera kredisinde jeotermal/ atık enerji kullanımında %20 faiz indirimi ve %20 işletme dönemi faiz indirimi uygulanmaktadır.
 • Yurt içi sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımında işletme dönemi için % 20 ve yatırım dönemi için de % 20 faiz indirimi, organik tarım/iyi tarım uygulamalarında yalnızda işletme kredisinde % 10 faiz indirimi, genç çiftçi için işletme ve yatırım dönemlerinde %10 ek faiz indirimi, kadın girişimci de  işletme dönemi için % 10, yatırım dönemi için de %10 faiz indirimi uygulanmaktadır.
İlginizi Çekebilir-  Çiftçilere 2 Bin TL. Destekleme Müjdesi!

Böylelikle uygulanacak en yüksek faiz indirimi % 100’dür. Sera kredi kullanacak olan ve faizsiz kredi imkanından faydalanmak isteyen üretici çiftçiler yukarıda belirtilen özellikli kriterle sahip olması gerekir.

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Örtüaltı Tarım Nedir?

Yaygın olarak seracılık olarak bilinen örtü altı tarım, tarımsal faaliyetlerin dış etkenlerden etkilenmesini önlemek amacıyla koruma amaçlı belirli malzemelerle kaplı tarım arazisidir. Tek tip bir malzeme olmamakla birlikte ekili tarım ürünlerinin belirli koşullarda yapılacak naylon, cam ve çadır gibi malzemelerle çevreye uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Örtü altı teriminden de anlaşılacağı üzere, tarımın malzeme ile örtülmesi seracılık olarak adlandırılır. Buradaki amaç, ürünlerin istenilen etkinliğini sağlamak ve çevreden gelecek zararı önlemektir. Seralarda gerekli şartların sağlanması durumunda meyve, sebze ve süs bitkileri yetiştirilmektedir.

Ziraat Bankası Sera Kredisi Şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre seracılık kredisi için belirtilen şartlar aşağıdaki gibidir:

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası Faizsiz Seracılık Kredisi 2020 Şartları

(1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğünde sera kuracak, sera modernizasyonu yapacak ya da mevcut serasının ölçeğini asgari on dekar ve üzerine çıkaracak üreticilerin il/ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave beyanı aranmaksızın il/ilçe müdürlüğü tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.

(3) İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(4) Örtüaltında yapılan süs bitkisi üretimi ile ilgili işletme ve yatırım kredileri bu Tebliğin 17 nci maddesi hükümlerince değerlendirilir.

(5) Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliği ile ilgili işletme ve yatırım kredileri bu Tebliğin 20 nci maddesi hükümlerince değerlendirilir.

Örtüaltı Kayıt Sistemi ÖKS Nedir?

Tarım veya hayvancılık faaliyetlerinde bulunan kişilerin üretiminin devlet veri tabanına kaydedilmesi hayvancılıkta ÇKS, çiftçi kayıt sistemi ve tarımda örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS) ile yapılmaktadır. Tarımsal üretimin kalitesinin iyileştirilmesi, üretim düzeyinin artırılması ve teknik sorunların kolayca giderilmesi için bir kayıt sistemi uygulamaya konmuştur. ÖKS adı altında oluşturulan çiftçi kayıt sisteminde, ilgili sektörde faaliyet gösteren çiftçilerin bu sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Çiftçilerin kayıt sistemi olan ÖKS’ye hem kayıt amacıyla hem de devletin sağladığı desteklerden yararlanmak için kayıt yaptırmak gerekiyor. Yönetmelikte belirtildiği üzere seralarda tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde e-devlet üzerinden kayıt başvuru işlemleri yapılabilmektedir.

ÖKS sistemine kayıt olmak için seracılık tarım arazisinin en az 500 metrekare olması gerekmektedir. Üretici Kayıt Formu ile alınacak talepler, talep edilmesi halinde İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından teslim edilecektir. Tüm bilgiler bu forma eksiksiz ve hatasız girilecektir. E-devlet üzerinden başvuranlara da üretici kayıt formu verilecektir.

Örtüaltı Tarım Kredisinde İstenen Evraklar

 1. T.C kimlik kartı
 2. Örtü altı kayıt sistemi belgesi (ÖKS)
 3. Arazi kira kontratı
 4. Arazi tapu belgesi
 5. Teminatın belgesi
 6. İkametgah belgesi

Bu belgeler ile Ziraat Bankası seracılık kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Faizsiz sera kredisinden faydalanmak için belirlenen özellikli kriterlere uygun olunması gerekir. Sera kredi başvuru sonuçları, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin usul ve esaslarına göre değerlendirilerek hazırlanır.

Sera Kredisi Veren Diğer Bankaların Faiz Oranları 2020

Ziraat Bankası ve TKK dışında da seracılık kredisi veren bankalar bulunmaktadır. Bu bankalar üzerinden de sera kredisi kullanılabilmektedir. Üretici çiftçilerin merak ettiği sera kredisi veren bankalar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yapıkredi Bankası
 2. Garanti BBVA
 3. Fibabanka
 4. İş Bankası
 5. Akbank
 6. Şekerbank
 7. QNB Finansbank
 8. Vakıfbank

1. Yapıkredi: Tarım kredileri kapsamında seracılık kredisi sunmaktadır. Uygun vade seçenekleriyle 3, 6, 9 ve 12 ayda bir hasat zamanı ödemeli toplam 60 ay vadeli sera yapımı kredisinden bilgi almak için tıklayınız.

2. Şekerbank: En az 2 yıllık sera tarımı konusunda tecrübesi olan yatırımların %75’ine kadar 60 ay vadeli ve yılda bir defa ödemeli sera kredisi vermektedir.

3. Finansbank: Toprak ıslahı, sera kurulumu, tadilat ve bakım işlemleri, ısıtma ve sulama sistemleri gibi işletme giderlerinin yatırım maliyetinin %75’ini karşılamaktadır. Toplam 120 ay vadeli ve 3, 6, 12 ayda bir ödemeli olarak  sera kredisi kullandırmaktadır.

4. Vakıfbank: Vakıfbank’tan sera işletme kredisi kullanmak için tıklayınız.

5. Garanti Bankası: Tarım destek paketi kapsamında bakım, onarım ve modernizasyon için fatura bedelinin %75’ine kadar modern örtü altı tarımına yönelik yatırımlar için sera kredisi vermektedir.

6. İşbankası: Sera kredisi, tarla kredisi ve zirai kredi desteği alarak tarıma yatırım yapmak isteyen kişilere uygun vadeler ve geri ödeme koşulları ile sunulmaktadır.

7. Fibabanka: Tarım yatırım kredisi kapsamında sera kredisi hakkında bilgi için tıklayınız.

8. Akbank: Sera kurulum ve bakımı için 84 aya kadar vade imkanı ile aylık eşit taksitler halinde ya da hasat döneminde geri ödeme seçeneği ile kredi hakkında bilgi için tıklayınız.

Maviyemiş Yetiştiriciliği Hibe Desteği hakkında bilgi almak için tıklayınız.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Copyright © 2020 - Tüm Hakları Saklıdır.