Güncel Ajans

65 TL. Yem Desteği Şartları ve Başvuruları 2020

65 TL. Yem Desteği Şartları ve Başvuruları 2020

65 TL yem desteği şartları ve başvuruları 2020 yılı hakkında bilgi almak için doğru yerdesiniz. 2020 yılı yem desteği ödeme miktarı Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamaya göre kesinleşti. Buna göre yem desteği için çiftçilere 65 TL destek ödemesi yapılacak. Büyükbaş hayvan yem desteği, küçükbaş yem desteği ve 65 TL yem desteği başvurusu ve şartları hakkında yazımızdan bilgi alabilirsiniz. 65 TL yem desteği ne zaman ödenecek? 65 lira yem desteği ne zaman verilecek? gibi soruların yanıtları yazımızın devamında yer almaktadır.

65 TL Yem Desteği Şartları

Yem desteği hakkında çıkan karar “Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Olan Yem Desteğine İlişkin Karar” 31182 sayılı ve 11 Temmuz tarihli genelge Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan bu kararda amaç ve kapsam olarak aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

MADDE 1- Bu karar, Covid- 10 salgını nedeniyle yem tedariklerinde sorun yaşayan küçükbaş kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yem desteği hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu.

“Kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için 2020 yılında öncelikle pilot olarak belirlediğimiz Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerimizi, 2 yıl sonra ise tüm illerimizi ‘sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi’ kapsamına alarak, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz. Covid-19 sürecinde süt üreticisi ve besicimizi korumak amacıyla bu yıl küçük aile işletmelerine yem desteği vereceğiz”.

65 TL. Yem Desteği Şartları ve Başvuruları 2020

65 TL. Yem Desteği Başvuruları Ne Zaman? 2020

Küçük aile işletmelerini desteklemek amacıyla yem desteği verileceğini belirten Bakan Pakdemirli, yem desteğinin bütçesinin 100 milyon TL olduğunu da belirtti. Fakat yetiştiricilerin merakla beklemiş olduğu yem desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ve bu desteğe kimlerin başvuru yapabileceği yönünde bir açıklamada bulunmadı.

Yem Desteği Ödeme Miktarı Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazetede yayımlanan 2020 yılında yapılacak olan yem desteğine ilişkin kararda yem desteği ödeme miktarlarına yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan işletmelerden bakanlık tarafından belirlenecek kriterlere göre yapılacak olan hayvan başına destekleme ödeme miktarları ise;

📌50 başa kadar anaç koyun keçisi olan işletmelere hayvan başına 6,5 lira,

📌20 başa kadar besilik erkek sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 lira,

📌20 başa kadar dişi sığırı olan işletmelere hayvan başı 65 lira

olacak şekilde yetiştiricilere 2020 yılında yem desteği verilecektir.

İlginizi Çekebilir-  Buzağı Destekleri 2020 Sorgulama (T.C No)

Kimlere Yem Desteği Verilmeyecek?

Kimlerin bu destekten yararlanamayacağı yem desteği hakkında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yem desteğinin ödeme miktarlarından bahsettiğimize göre kimlere yem desteği verilmeyeceği konusuna gelelim. Buna göre yem desteği verilmeyecek olan kişiler;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Desteklemeden men edilen ve cezası bulunanlara
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara,
  • Kararda belirtilen hükümlere uymayan kişilere

yem desteği verilemeyecektir.

65 TL Yem Desteği Başvurusu

MADDE 4-

Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için kaynak, Bakanlığın 2020 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanır.

Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç  duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya uygulama esaslarını belirlemeye T.C Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (Banka), diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerin hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

Destekleme ödemeleri, Bakanlığa belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının  ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Bankaya iletilmesi ve gerekli kaynağın Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasında sonra yapılır.

Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili hizmetlerinden dolayı Bankaya, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si oranında komisyon ödenir.

Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

Yem Desteği Resmi Gazete

Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Bu Karar ile ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirmeyerek haksiz yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksiz yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlem yapılır.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri ödeme tarihinden itibaren 21/07/1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununun 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunu faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler, geri alınacak tutarın tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Bu kararda belirtilen destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerde yapılan ödemeler hariç olmak üzere haksız yararlandığı tespit edilen ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamaz.

Bu kararın uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri almaya ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.

65 TL. Yem Desteği Ne Zaman Ödenecek? 2020

Resmi gazetede yayımlanan karar kapsamında yem desteğinden küçükbaş hayvan işletmeleri ve hayvanları sisteme kayıtlı olan işletmelerin yararlanacağı yem desteği ödemeleri Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hazırlanacak olan listelere göre en kısa zamanda yapılacak. Açıklanan 65 TL yem desteği ödeme tarihleri açıklandığında sizlere paylaşımda bulunacağız.

2020 yılı destekleme ödeme miktar ve tarihleri hakkında bilgi almak için “2020 Yılı Tarım ve Hayvancılık Destekleme Ödemeleri” adlı yazımızdan bilgi alabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Copyright © 2020 - Tüm Hakları Saklıdır.